وزیر بهداشت ایران: شرایط اقتصادی بیمارستان‌ها مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، شرایط اقتصادی بیمارستان‌ها در ایران مطلوب نیست.

حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت ایران در این خصوص گفته است: شرایط اقتصادی بیمارستان‌ها مطلوب نیست، و بعد از رفع این مشکل، گشایش بیشتری در وضع پرستاران انجام می‌شود.

قاضی زاده تصریح کرده است: در حوزه پرستاری مشکل عمده آنها فشار کاری زیادی است که بر قشر پرستار است البته در کنار آنها ماماها و نیروهای آزمایشگاهی و رادیولوژی‌ها نیز همینطور هستند.

وی ادامه داده است: نسبت کل نیروی انسانی ما به تخت بیمارستانی از نظر استاندارد متناسب نیست و خیلی کمتر است به طوریکه یک نفر باید بار چند نفر را به دوش بکشد و این مشکل جدای از مسائل معیشتی پرستاران است.

رفتن به نوار ابزار