وجود منابع عظیم نفت و گاز در سواحل استارا / 9 هدف تهران از بحران گردنه حیران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، گقته می شود که در سواحل بندر ترک نشین استارا واقع در غرب دریای خزر و شرق آذربایجان جنوبی منابع عظیمی از نفت و گاز وجود دارد.

یکی از کارشناسان شرکت نفت ایران که مایل نیست نامش اعلام شود در تماس با خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) اظهار داشت: در حوزه جغرافیایی آستارا و  همچنین در ابهای ساحلی این شهر که بخش شمالی آن با آستارای جمهوری آذربایجان مشترک است منابع عظیمی از نفت و گاز وجود دارد.

این کارشناس معتقد است که هدف از تجزیه آستارا و سپس گردنه حیران از اردبیل و شرق آذربایجان، ممانعت از دستیابی مردم آذربایجان به ثروت طبیعی و خدادادی هیدروکربور در این منطقه است.

به نظر وی رژیم آریاگرای آخوندی از تجزیه استارا و گردنه حیران از اردبیل که همواره منطقه ای ترک نشین بوده و به جغرافیای آذربایجان تعلق داشته اهداف ذیل را دنبال می کند:

  • ممانعت از دسترسی آذربایجان جنوبی به ثروت عظیم نفت و گاز در دریای خزر
  • ممانعت از دسترسی آذربایجان جنوبی به دریای خزر و امکان ارتباط با کشورهای ساحلی
  • ممانعت از احتمال کشیده شدن خط لوله های انتقال نفت و گاز از حوزه ترکستان و از طریق دریای خزر، استارا ، آذربایجان جنوبی و ترکیه به اروپا
  • ممانعت از دسترسی آذربایجان به منابع جنگلی، شیلات و اراضی حاصلخیر منطقه
  • ممانعت از دسترسی آذربایجان جنوبی به صنعت گردشگری منطقه
  • تقطیع هرچه بیشتر  مرزهای مشترک آذربایجان شمالی با آذربایجانی جنوبی
  • ایجاد دلهره در میان مردم آذربایجان در قبال فعالیتهای ترک گرایانه و استقلال طلبانه با این بهانه که آذربایجان هیچ ثروت زیر زمینی ندارد
  • ایجاد اختلاف میان مردم شرق آذربایجان و گیلکها که همواره از سابقه ای برادرانه و بسیار صمیمی برخوردار بوده اند
  • ادامه تلاش برای تجزیه و کوچکتر کردن آذربایجان و تزریق دلسردی در میان فعالین آذربایجانی
رفتن به نوار ابزار