واکنش ترکیه به درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه در ارتباط با درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش گفت محاکمه وی هنوز هم ادامه دارد. دادگاهی که این محاکمه را انجام می دهد با در نظر گرفتن حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، آن را ارزیابی خواهد کرد.

وی افزود: باید همه ما به حکم صادره از سوی دستگاه قضایی مستقل احترام بگذاریم. صدور حکم آزادی وی بر عهده من یا کس دیگری نیست. حکم نهایی درباره دمیرتاش را دستگاه قضایی مستقل ترکیه صادر خواهد کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا روز سه‌شنبه از ترکیه خواست تا صلاح‌الدین دمیرتاش  را آزاد کند.