واشینگتن پست: خواست عمومی ملت ایران، شایسته حمایت بین‌المللی است

به گزارش خبرگزاری میکرفوون نیوز (محا) واشینگتن پست در سرمقاله خود درباره قیام مردم ایران نوشت ”پنج روز اعتراضات خیابانی در شهرهای ایران بر ضعف بنیادین رژیمی که بعضاً در واشینگتن به‌عنوان قدرت منطقه‌یی بحساب می‌آمد تأکید گذاشته است… خواست عمومی برای تغییر، مشروع و شایسته حمایت بین‌المللی است.

قیام جدید تاکنون به‌طور قابل توجهی از قیام 2009 متفاوت بوده، به‌نظر می‌رسد در این قیام خشونت بیشتری وجود داشته باشد. مقامهای دولتی و ناظرانِ مستقل گزارش کرده‌اند که حملاتی علیه سایتهای دولتی و حتی پایگاههای نظامی در برخی شهرها بوده است…“

واشینگتن پست افزود: دونالد ترامپ که از تظاهرکنندگان حمایت کرده است، درست گفته است که رهبران اروپا نیز بایستی صدای خود را بلند کنند و آنچه در توان دارند در حمایت از اعتراض کنندگان ایرانی انجام دهند از جمله به‌دنبال راههایی باشند تا به مردم ایران در ارتباطاتشان کمک کنند چرا که رژیم در حال محدود ساختن اینترنت است…“.