واردات گوشت قرمز با ارزدولتی متوقف شد/ گوشت گرانتر می شود

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ایران گفت: واردات گوشت قرمز با ارزدولتی متوقف و با ارز نیما انجام می‌شود.
وی افزود: با واردات گوشت با ارز نیمایی، عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری هم متوقف می‌شود و عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین خواهد کرد.

ارزش ارز نیمایی حدود ۸۳۰۰ تومان است.

از سوی دیگر سرپرست معاونت فروشگاهی شرکت شهروند در ایران نیز گفت:توزیع گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های شهروند متوقف شد
وی افزود: این کار به دلیل اینست که در حال حاضر از سوی دولت حواله‌های برای خرید گوشت ستاد تنظیم بازاری در اختیار کارمندان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌ها قرار خواهد گرفت که این کار در راستای کاهش صف‌های طولانی بوده و بزودی توزیع گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه های شهروند آغاز خواهد شد.البته زمان توزیع مجدد گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های شهروند هنوز مشخض نیست

Comments: 0

رفتن به نوارابزار