هند مودی٬ توهم اصلاحات/ اکونومیست

نشريه انگليسي اکونوميست در سرمقاله اين هفته خود که امروز به چاپ مي رسد، نگاهي انتقادي دارد به عملکرد اقتصادي مودي، نخست وزير هندوستان.
اکونوميست در اين سرمقاله با اشاره به اينکه مودي بيش از آنکه يک اصلاح طلب باشد، يک ملي گراي سرسخت است، نوشت: نارندرا مودي در سال 2014 نخست وزير هندوستان شد. در مورد اينکه آيا او يک هندوي متعصب در پوشش اصلاح طلب اقتصادي است يا چيزي ديگر عقايد متفاوتي وجود داشته است. سه سال گذشته اما موضوع را روشن ساخته است.

او توانست اصلاحاتي را به پيش ببرد که سال ها متوقف شده بودند. از جمله آنها مي توان به بازنويسي قانون ورشکستگي و تدوين قانون جديد ماليات فروش اشاره کرد. سرمايه گذاري هاي خارجي در هندوستان جهش يافت البته از سطحي که پيش تر بسيار پايين بود.

وزراي کابينه هندوستان تاکيد مي کنند که اين کشور سرانجام در حال تبديل شدن به ببري است که مودي وعده اش را داده بود. اکونوميست اما بر اين باور است که اين تظاهرها، فريبنده اند. به عنوان مثال گر چه قانون جديد ماليات فروش خوب است، اما آن قدر بي دليل پيچيده و بوروکراتيک است که تا حدود زيادي موجب افت کارآيي آن مي شود. قانون جديد ورشکستگي هم گامي است در جهت درست اما لازمه آن احياي نظام مالي است که تحت سلطه بانک هاي دولتي هستند، بانک هايي که خود زير بار وام هاي معوقه اند.

اکونوميست در نهايت به اين جمع بندي رسيده است که تحسين کنندگان مودي او را به عنوان فردي به تصوير کشيده اند که توانسته است سرانجام پتانسيل هاي هندوستان را ظاهر کند. اما در واقع او به خاطر اشتباهاتش در بهترين فرصتي که هندوستان براي توسعه سريع و باثبات داشته است، به قعر تاريخ خواهد رفت و حالا نگراني ها از يک نتيجه تاريک تر، رو به فزوني است./دنياي اقتصاد/شادي آذري

 

رفتن به نوار ابزار