همبستکی بزرگ اجتماعی در غرب آذربایجان/ محمد تیموری آزاد میشود

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) با تکمیل کمکهای مردمی به مبلغ 580 میلیون تومان و اعلام رضایت از طرف اولیای دم ، محمد تیموری در 2 روز آینده و پس از طی مراحل اداری از سوی دادگاه به آغوش خانواده بر می گردد

روزهای طاقت فرسا و نفس گیر خانواده سولدوزی  در غرب آذربایجان به پایان رسید . محمد که در عنفوان جوانی مرتکب جنایت شده بود ، پس از 12 سال به همت دستان پرمهر مردم به آغوش خانواده اش باز می گردد .

 

رفتن به نوار ابزار