هلاکت 53 تروریست در یک هفته در ترکیه

53 تروریست پ.ک.ک در خلال یک هفته در ترکیه به هلاکت رسیدند.

به دنبال عملیاتی که در استانهای شرناک، حکاری، دیاربکر، بین گول و الازیغ انجام شد در میان ترویستهایی که به هلاکت رسیده اند کادر رهبری سه گانه تروریستها نیز دیده می شود.

همچنین 53 غار و پناهنگاهی که از سوی تروریستها مورد استفاده قرار می گرفت نیز منهدم شده است.

در این عملیات میزان زیادی اسلحه و مواد  منفجره کشف و ضبط شده است.

از سوی دیگر در این عملیات مقادیر انبوهی مواد مخدر، حدود 7 هزار و 400 لیتر سوخت و 34 هزار و 480 پاکت سیگار قاچاق که برای تامین منابع مالی تروریستها مورد مصرف قرار می گیرد کشف و ضبط شده است.

ضمن اینکه 7 هزار و 851 تن که می کوشیدند از طرق غیرمجاز وارد ترکیه شوند نیز بازداشت شده اند./ تی آر تی

رفتن به نوار ابزار