هشدار شدید آمریکا به اروپا در مورد ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)  رییس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در هشداری شدید به اروپادر مورد ایران گفت :
بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی که در ابتکار اتحادیه اروپا برای حمایت از تجارت با ایران شرکت کنند، در معرض خطر تحریم‌های جدید آمریکا قرار خواهند گرفت.
تعجبی ندارد که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ایجاد مکانیزم چندمنظوره برای تجارت غیردلاری با ایران به دلیل نگرانی پایتخت‌های این بلوک از مجازات آمریکا به مشکل برخورده است.
بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی می‌دانند ما با جدیت تحریم‌ها علیه ایران را اجرا خواهیم کرد.
هر شرکت اروپایی بزرگی بازار آمریکا را به بازار ایران ترجیح می‌دهد./ایسنا