هر نوزاد ایرانی با 9 میلیون تومان بدهی متولد می‌شود!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) آمار تایید می کند حجم بدهی‌های دولت به اندازه‌ای افزایش یافته که به ازای هر ایرانی، دولت حدوداً 9 میلیون تومان بدهکار است!
یعنی هر نوزاد ایرانی با 9 میلیون تومان بدهی متولد می‌شود!

راستی ، معاون محترم رئیس جمهور فرموده اند امسال کسری بودجه نداریم !

مجمع فعالان اقتصادی