“هرگز اجازه تشکیل کمربند تروریستی در جنوب مرزهای ترکیه را نخواهیم داد”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه گفت: این عملیات (شاخه زیتون)  تا زمانی که امنیت مرزهایمان و همچنین امنیت جانی و مالی مردم کشورمان به طور کامل تامین نشود ادامه خواهد داشت.هرگزاجازه تشکیل کمربند تروریستی در جنوب مرزهای خود و در مناطق شمالی خاک سوریه را نخواهیم داد.