هرجلسه مجلس ایران بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) با هزینه های یک روز اداره مجلس بیش از ۱۷ هزار کلاس درسی را می توان به سیستم گرمایشی مجهز کرد
وب سایت خبری اقتصاد بیست و چهار گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد مجلس شورای اسلامی برای هر یک روزی که جلسه علنی برگزار می‌کند، رقمی در حدود ۵.۲ میلیارد تومان هزینه می‌کند.
بر اساس این گزارش هر ۱۰ روز بطالت کاری مجلس مساوی با فرصت سوزی در خرید ۱۴ واگن قطار برای مترو تهران است یا با هزینه های یک روز آن بیش از ۱۷ هزار کلاس درسی را می توان به سیستم گرمایشی مجهز کرد.