نیمه شمالی ایران در زیر برف/ دریاچه اورمیه دیگر وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬  ماهواره «Terra» متعلق به ناسا، اندکی پیش از آسمان ایران گذشت و این تصویر زیبا را از فعالیت سامانه بارشی بر فراز نیمه شمالی این کشور ثبت کرد. ۲۰ استان کشور از شب گذشته شاهد بارش سنگین برف بوده‌اند.
آنچه که در این تصویر مشاهده می شود و باید به خاطر ان خون گریست نابودی کامل دریاچه اورمیه است که به دلیل بی آبی مدفون در برف شده است. این در حالی است که پهنه دو دریاچه دیگر وان در ترکیه و گویجه گول در ارمنستان به رغم برف سنگین همچنان قابل مشاهده هستند.
در سالهای قبل دریاچه اورمیه که مملو از نمک بود هرگز یخ نمی زد و در برف دفن نمی شد بلکه همانند دو دریاچه دیگر مواج بود.
باید از حکومتهای ایران پرسید…
اولا چه بلایی بر سر دریاچه اورمیه آورده اید که این دریاچه این گونه نابود شده است؟
ثانیا چرا دریاچه اورمیه و آدربایجان بلازده را به حال خود رها کرده اید تا مانند مرغ نیم بسمل جان دهد؟!