نیر در هفته منابع طبیعی/ اعتراض زیست محیطی با کاشت درخت

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا) فعالین مدنی اردبیل همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی روز سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ در حرکتی نمادین ضمن اعتراض به وضعیت محیط زیست آذربایجان کناره‌های جاده اردبیل-نیر اقدام به درختکاری کردند.

در حاشیه این اقدام محیط زیستی فعالین پارچه نوشته‌ای در دست داشتد که در آن نوشته شده بود:
” گؤلوموز ! ایندیسه مئشه لریمیز…صاباحدا ؟؟؟ “/ “دریاچه‌مان! و حالا جنگلهایمان … در آینده نوبت چیست؟؟؟ “

قطع بی‌رویه درختان و جنگلهای قاراداغ در این اواخر نگرانی‌های زیادی در حوزه محیط زیست آذربایجان به دنبال داشته است.

بسیاری سیاستها در این زمینه را همراستا با سیاستهایی می‌شمارند که علی‌رغم سالها ابراز نگرانی و اعتراض‌ها از سوی فعالین محیط زیست و مردم آذربایجان فاجعه خشک‌شدن دریاچه اورمیه را بهمراه آورد.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار