نوری همدانی: زنان معترض به حجاب، نخاله بودن خود را نشان دادند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعیان ایران، امروز دوشنبه ۳۰ بهمن در سخنانی به مساله اعتراض به حجاب اجباری در طی روزهای اخیر اشاره کرده و زنان معترض را به نخاله تشبیه کرده است.

نوری همدانی گفته است: «چند زن در تهران حجاب خود را برداشتند و دشمنان فکر کردند انقلاب سست شده است و به این امر دلخوش کردند که انقلاب ضعیف شده در حالی که آنها نخاله بودن خود را نشان دادهاند که در هر جامعه ای این افراد وجود دارند

این گفته این مرجع تقلید در حالی مطرح شده است که شمار زیادی از زنان معترض در شهرستانها دست به اعتراض به حجاب اجباری زدهاند. بر اساس خبرها و گزارشهای منتشر شده از ایران، در ماهگذشته زنان بسیاری در اعتراض به حجاب اجباری در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر دست به اعتراض زدند. آنها با برداشتن شال و روسری خود و ایستادن در معابر عمومی به حجاب اجباری اعتراض کردندتاکنون افراد زیادی که از این شیوه نمادین اعتراضی استفاده کردهاند بازداشت شدهاند.

در پی جنبش اعتراضی دختران خیابان انقلاب که با ویدا موحد آغاز شد،  ۳۰ نفر بازداشت شدند. اعظم جنگرودی و نرگس حسینی  از دیگر زنانی هستند که در اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده بودند. این دو به تازگی با پرداخت وثیقه به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدهاند.

در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۱ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

رفتن به نوار ابزار