نمایندگان حزب محافظه‌کار بریتانیا به ادامه رهبری ترزا می رای مثبت دادند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بیش از ۴۸ نماینده از «کمیته ۱۹۲۲» در حزب محافظه کار خواسته بودند تا رای گیری درون حزبی در مورد ادامه رهبری ترزا می برگزار شود.

در حالی که هواداران ترزا می به پیروزی او در انتخابات درون حزبی اشاره می کنند، مخالفان او در حزب محافظه کار بر تعداد بالای نمایندگان مخالف رهبری ترزا تاکید می ورزند.

مخالفان ترزا می در حزب محافظه کار از توافقی که نخست وزیر بریتانیا با اتحادیه اروپا در مورد برکسیت به دست آورده است انتقاد می کنند.

بنا به مقررات داخلی حزب محافظه کار بریتانیا تا یک سال آینده امکان به چالش کشیدن مجدد رهبری ترزا می بر حزب محافظه کار وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که ممکن است حزب کارگر و دیگر احزاب مخالف تصمیم به استیضاح دولت در مجلس عوام بگیرند. در صورت همراهی مخالفان درون حزبی ترزا می با احزاب مخالف دولت ائتلافی نخستو زیر بریتانیا سقوط خواهد کرد.

ترزا می روز چهارشنبه برای جلب حمایت نمایندگان حزب محافظه کار اعلام کرد که پیش از برگزاری انتخابات سراسری سال ۲۰۲۲ از رهبری حزب کنار خواهد رفت.

اکنون با کسب رای اکثریت نمایندگان حزب محافظه کار چالش اصلی پیش روی ترزا می تصویب توافق برکسیت در مجلس عوام خواهد بود.