نماینده مجلس: ورشکستگی شرکت های دولتی حتمی است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، سید کاظم دلخوش نماینده مجلس ایران اعلام کرده است که ورشکستگی سرنوشت نهایی همه شرکت های دولتی است.
وی در این رابطه ادامه داده است:  30 درصد از بودجه سالانه کشور برای جلوگیری از ورزشکستگی شرکتهای دولتی هزینه می شود.

ادامه اظهارات دلخوش به شرح زیر است:

– با توجه به تمایل تمام کشورها به حضور در عرصه فعالیتهای جهانی کشور ما نیز چاره ای جز خصوصی سازی و سپردن بخشی از تصدی گریها به بخش تعاونی نداریم چرا که اقتصاد دولتی دیگر پاسخگوی نیازهای مردم نیست.

–  بودجه ایران 280 میلیارد دلار است و در گذشته بودجه کشور با 150 میلیارد دلار بسته می شد ولی هم اکنون رقم جدید نیز پاسخگوی نیازها نیست.

–  واردات کالاها را به ایران نسبت به گذشته، 10 برابر است.

– تعداد کارمندان را در ایران سه میلیون نفر است و  50 درصد از این تعداد نیز مازاد به نیاز است به نحوی که این افراد برای شرکتهای دولتی ایجاد بحران کرده اند.

 

رفتن به نوار ابزار