نماینده مجلس: مردم ما را از مجلس بیرون خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، حسینعلی شهریاری نماینده مجلس گفته است: منتظر روزی باشیم که مردم، ما نمایندگان را از مجلس بیرون کنند.

او در ادامه تصریح کرده است:تمام فسادها، رانت‌ها و دزدی‌ها زیر سر دولتمردان بی‌عرضه و ما نمایندگان مجلس است.

مشروح سخنان شهریاری در مجبس ایران به شرح زیر انتشار یافته است:

 

رفتن به نوارابزار