نماینده مجلس: بحران آب در اصفهان بسیار وخیم است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس ایران اعلام کرده است که بحران آب در استان اصفهان بسیار وخیم است.

موسوی در ادامه گفته است: کشاورزی در این استان متوقف شده است و هم اکنون این کشاورزان به نان شب محتاج شده اند.

وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت به موارد زیر هم اشاره کرده است:

 

– صدای فریاد بسیاری از مردم از بی آبی دراستان اصفهان بلند شده است زیرا کمبود منابع آبی در استان اصفهان محدود به چند ساعت قطعی آب نیست بلکه موضوع قطعی آب به چند روز در یک هفته می رسدو این امر به شدت مردم را در تنگنا قرارداده است.

– برای رفع بحران منابع آبی استان اصفهان، وزارت نیرو اعلام می کند ، منابع آبی را تخصیص داده است؛اما برداشت‌های بی رویه در بالادست مانع رسیدن منابع آبی به استان اصفهان می شود؛بنابراین اگر فکر چاره ای برای رفع بحران منابع آبی  اصفهان نکند؛بطورحتم در چندماه آینده  قریب به 5 میلیون نفر از آب آشامیدنی در استان  اصفهان محروم خواهند شد،بنابراین وزارت نیرو  با برداشت های بی رویه  منابع آبی مقابله جدی  بکند؛زیرا اولویت تامین آب آشامیدنی مردم است.

– بی آبی،کشت محصولات کشاورزی در فلاورجان را متوقف کرده است و این درحالی است که اکثر کشاورزان فلاورجان شغل خود را از دست داده اند و برخی از کشاورزان به کشت محصولات  کشاورزی در دیگر شهرستان‌ها مشغول شدند و عده ای دیگر نیز به کشورهای همچون ارمنستان، تاجیکستان برای اجاره زمین جهت کشت رهسپار شدند.

– کشاورزان فلاورجانی هیچ نوع درآمدی جز تولید محصولات کشاورزی ندارند؛بنابراین سزاوار نیست کشاورز را بدون ایجاد فرصت های اشتغال تنها بگذاریم و این درحالی است که کشاورزانی که روزگاری زکات می دادند هم اکنون محتاج نان شبشان هستند و این امر به هیج  وجه زیبنده کشاورزان کشور نیست که با سختی روزگار بگذرانند،بنابراین مسئولین باید فکر اساسی برای اقتصاد کشاورزان بکنند.