نماینده مجلس ایران: امروز فقر و فرق بیداد می کند/ عرضه حل مشکلات معیشت مردم و بیکاری جوانان را ندارید

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬ حمدالله کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گفت که هر روز شاهد اعتراضات معیشت محور و به حق، کولبران، کامیون داران، پرستاران، معلمان، کارگران، کشاورزان زحمتکش، بازنشستگان، تحصیلکردگان بیکار جوان و مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در اقصاء نقاط کشور هستیم.

کریمی با تاکید بر اینکه باید گرفتاری های جامعه را بر مبنای واقعیت ها مدیریت کرد و به خاطر عدم آگاهی هر آمار و روایتی را به مردم نفروخت، افزود: “باید از فرضیه های دایی جان ناپلوئنی دست برداریم و از ریل تئوری توطئه پیاده شویم و کم بگوییم کار، کار انگلیسی ها است و پای اردشیر و شاپور، شهر فرهنگ و پادشاه جن ها و ارواح خبیثه در کار است”.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز فقر و فرق بیداد می کند و صدای خرد شدن استخوان های مردم زیر بار گرانی و تورم به گوش می رسد، ادامه داد: “آرمان استقلال آزادی جمهوری اسلامی به راحتی با حفظ وضعیت موجود و حفظ قدرت مبادله می شود و آرمان مملکت ما پست، مقام، نیرو و صندلی شده است اما تاریخ با پنهان کاری سر آشتی و سازش ندارد”.

این نماینده مجلس ایران خطاب به مسئولان این کشور اظهار داشت: “شما عرضه حل مشکلات معیشت مردم و بیکاری جوانان را نداشته و ندارید که اگر داشتید ما ساکت شده و شرمنده نبودیم”.