نماینده مجلس: اتباع بیگانه کارهای سنگین را با دریافت کمتری انجام می دهند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، محمد کاظمی نماینده مجلس ایران از حضور 3 میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور خبر داده است.

به گفته وی، این اتباع بیگانه فعالیت های سنگین سخت افزاری مانند حفر قنوات را  با دریافتی کمتری انجام می دهند.

ادامه اظهارات کاظمی به شرح زیر است:

– فعالیت اتباع بیگانه در کشور ما مورد توجه بوده و نوعی حضور آنها خریدار دارد، متاسفانه اتباع به راحتی به کشور وارد و خارج می شوند.

–  درشرایطی که مرزهای کشور بدون کنترل سختگیرانه بوده و افراد بدون حساب و کتاب به کشور وارد می شوند، باید منتظر ماند و دید این افراد که هیچ سازوکاری هم برای شناسایی آنها وجود ندارد؛ مرتکب انواع تخلفات، جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر ، قتل و اقدامات مجرمانه شوند.

– اگر سازوکار کافی برای کنترل این مسئله وجود داشت درحال حاضر 3 میلیون مهاجر غیرقانونی درکشور زندگی نمی کردند.