نماینده ارومیه در مجلس: در بودجه 98 می خواهند مملکت را با اوراق قرضه اوراق کنند.

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) قاضی پور نماینده «اصولگرا»ی مجلس در مورد بودجه 98 گفته که با بودجه ۹۸ دیگر نیاز به آمریکا و براندازی نیست.

10درصد کارمندان باید اخراج گردند، 10 درصد آموزش و پرورش باید تعطیل شود، تعدادی از نواحی آموزش و پرورش ادغام می شوند، دانشگاه ها منحل می شوند و ادغام می شوند، از روسیه 5 میلیارد وام گرفته می شود. اوراق به همه چیز می خواهند حساب کنند. مملکت را می خواهند با اوراق اوراق کنند