نقیب زاده: لغو کنسرت ها نتیجه اش خروج میلیون ها دلار از کشور است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) احمد نقیب زاده، استاد دانشگاه شناخته شده جامعه شناسی در ایران می گوید که لغو کنسرت ها نتیجه اش خروج میلیون ها دلار از کشور است.

نقیب زاده میگوید که دولت نباید در امور فرهنگی دخالت کند. او هچنین گفته است تفکیک جنسیتی یکی از خروجی هایش همجنس بازیست.