نقشه پراکندگی اعتراضات شهرهای ایران در 7 روز اخیر

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، از روز پنج شنبه هفته گذشته اکثر شهرهای ایران شاهد تظاهرات خیابانی بر علیه بی عدالتی ها و گرانی های موجود در جامعه ایران می باشد.

این اعتراضات در 7 دی ماه از شهر مشهد واقع در شمال شرق ایران شروع و در مدت یک هفته به بیش از 100 شهر ایران سرایت کرد.

منابع رسمی از کشته شدن بیش از 20 نفر در این تظاهرات خبر می دهند.

همچنین مقامات رسمی از دستگیری نزدیک به 1000 نفر در این اعتراضات خیابانی خبر داده اند.

نقشه زیر پراکندگی اعتراضات در ایران را در این یک هفته نشان می دهد: