نقشه جهانی سن بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، در اینفوگرافیک زیر نقشه جهانی سن بازنشستگی را مشاهده میکنید.

اروپا و آمریکا بالاترین سن بازنشستگی در دنیا را دارند.

اما در آفریقا و آسیا سن بازنشستگی پایین است.

ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین سن بازنشستگی در آسیا را دارد.

در ايران برای اولین بار در زمان حکومت ترک نژاد قاجاریه  و بعد از انقلاب مشروطه” قانون وظایف” در تاریخ 1287 هجری در مجلس ملی تصویب شد.

قانون مذکور دولت قاجاریه را موظف می کرد برای عائله كارمندان فوت شده حقوق پرداخت نماید.

رفتن به نوار ابزار