نزدیک به نیمی از شهر تبریز دارای بافت فرسوده است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، فریدون بابایی‌اقدم عضو شورای شهر تبریز بافت های ناکار آمد شهری را از دغدغه اصلی تبریز اعلام کرده، و افزوده است هم اکنون بیش از 500 هزار نفر از جمعیت این شهر در مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند.

به گفته وی،5 هزار هکتار از 12 هزار هکتار بافت شهری تبریز فرسوده می باشد.

او در ادامه گفته است اگر قرار است کاری برای ساکنان بافت حاشیه‌نشین انجام دهیم، باید به شرایط اقتصادی آنها نیز توجه شود.
وی تاکید کرده است باید با حمایت و تسهیلات به استانداردهای مدنظر رسید در غیر این صورت آرامش برای ساکنان مقدور نخواهد بود.
اقدم تصریح کرده است در دور قبلی شورای شهر تبریز، واحد مسکونی به ساکنان حاشیه‌نشین‌ها اعطا شد ولی ساکنان این واحدها اغلب بیکار بوده و اقساط را نمی‌توانند پرداخت کنند.
او در پایان حاشیه‌نشینی را  مشکل اصلی ایران عنوان کرده است.