نزاغ قومی در کشور آفریقایی مالی ۳۷ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دولت مالی در غرب آفریقا می گوید مردان مسلح به یک روستا حمله کردند و ۳۷ نفر از مردم عادی را به قتل رساندند.

گفته شده که این کشتار در پی یک نزاع قومی بود. گروه مهاجم به نام «فولانی»ها از کسانی هستند که به گروه القاعده مرتبط هستند.