نرخ قتل زنان به دست همسر، شریک زندگی و یا اعضای خانواده در سال ۲۰۱۷ در جهان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به گزارش سازمان ملل متحد نرخ قتل زنان به دست همسر، شریک زندگی و یا اعضای خانواده در سال ۲۰۱۷  (به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ زن) عبارت از: 
منبع: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
اقیانوسیه

۱.۳
اروپا
۰.۷
آسیا
۰.۹
آفریقا
۳.۱
آمریکا
۱.