Monday , 21 May, 2018
آخرین اخبار

نرخ سفر خارجی در ایران تقریبا نصف نُرم جهانی است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در حالیکه رییس بانک مرکزی ایران گفته است که مردم ایران بیش از «حد نُرم» به خارج می روند اما آمار و داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد نرخ سفر خارجی در ایران تقریبا نصف نُرم جهانی است