نرخ بیکاری در ایران به 12.1 رسید

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر کار ادعا کرد: براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری کشور 12.1 درصد بوده و تعداد بیکاران براساس استانداردهای بین‌المللی سه میلیون و 300 هزار نفر است.

این در حالی است که براساس اظهارات کارشناسان مستقل آمار واقعی بسیار بیشتر از این مقدار است.