نخبگان سیاسی تورک از لاک دفاعی خارج شوند/ مختار ابراهیمی

حرکت ملی آزربایجان با یک سیستم حکومیتی درگیری سیاسی دارد که از تمام پایه های فکری و ایدئولوژی فاشیسم، توتالیتاریسم، کومونیسم، سوسیالیسم، نازیسم و اسلامیسم ترجیهی بهره می‌برد.

رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هیچ قالبی به درستی قرار نمی‌گیرد تا مطالبین حقوق اجتماعی تکلیف سیاسی خود را دانسته و از همان ایدئولوژی دولت به خاسته‌های اجتماعی برسند. در حالت کلی حرکت سیاسی ملی آزربایجان و ملت‌های مطالبه‌گر محصور در ایران با یک سیستم مختلط سیاسی روبرو هستند. یقینا با چنین ایدئولوژی سیاسی و مدیریتی، کشور ایران هیچ راهکاری برای حل مسائل اتنیک‌های اقلیت و اکثریت ندارد و نخواهند داشت. ملت‌های مطالبه‌گر در این جغرافیا باید تمرکز خودشان را بر مطالبه‌گری سیاسی تنظیم کنند. به عنوان مثال، دولت طرح ایجاد صلاحیت نامزدین انتخابات را اجرا می‌کند و فعالان و نخبگان غیر فارس و غیر خودی را که می‌توانند راه گشای مسائل ملت خود باشند را رد صلاحیت می‌کند و هیچ اعتراضی از طرف ملت، طیف‌های مطالبه‌گر و انجمن‌ها صورت نمی‌گیرد. دولت مسیر‌های مطالبه‌گری جنبش‌های اجتماعی را در داخل نظام به بن‌بست کشانده است. 

نخبگان سیاسی و فرهنگی و طیف‌های اجتماعی به جای فشار بر دولت برای غیر قانونی خواندن موضوع صلاحیت ترجیحی، به راحتی با موضوع رد صلاحیت با معیارهای غیر قانونی کنار آمده و برای اشخاص صلاحیت گرفته و دولتی به ابزار انتخاباتی تبدیل می‌شوند.

حرکت ملی آزربایجان باید به یک حرکت کنشگر تبدیل شود و برای افزایش قدرت اجتماعی نیازبه بسیج توده‌ها دارد.

مختار ابراهیمی

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار