ناپدید شدن ملی پوش بوکس ایران در فرودگاه اتریش

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رئیس فدراسیون بوکس ایران گفت:
مبین کهرازه در سفر تیم ملی بوکس به تورنمنت بین‌المللی مجارستان از تیم ملی جدا شده و تا این لحظه کسی از او هیچ اطلاعی ندارد!

به نظر می رسد به احتمال قوی وی نیز همانند اقدام معمول دیگر ملی پوشان ایران در سفرهای خارجی، پناهنده شده است!