نام باشگاه تراکتورسازی تغییر کرد

مدیرعاملباشگاه تراکتور اعلام کرد: راز نام تراکتور پسوند سازی حذف شده تا از نظر گویش برای مردم راحت تر باشد.
در ادامه تغییرات ساختاری در این باشگاه معاونت های فرهنگی، هواداری، آموزشی و اقتصادی و سرمایه گذاری اضافه خواهد شد.

رفتن به نوار ابزار