نامه 142 تشکل دانشجویی در اعتراض به گزینه احتمالی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) 142 تشکل دانشجویی در نامه ای به رییس جمهور ایران، اعتراض شدید خود به گزینه احتمالی وزارت علوم را ابراز داشته اند.

در ابتدای این نامه این تشکل ها وضعیت نا امید کننده کنونی دانشگاه را با اشاره به احضار و بازداشت فعالان دانشجویی، جذب غیر علمی و غیر استاندارد هیئت علمی و خانه نشین کردن اساتید برجسته، تعطیلی نهادهای اصیل وباسابقه دانشگاهها و چندین مورد دیگر تشریح می کنند.

این تشکل ها از حسن روحانی، رییس جمهور ایران می خواهند که سکان هدایت وزارت علوم را به کسانی که در کارنامه خود برخوردهایی سلبی با دانشجویان داشته و در آزمون مدیریت خود در دانشگاهها بد عمل کرده اند، نسپارد.

آنها نوشته اند اگر با معرفی وزیری مناسب به داد دانشجویان که همواره با ارعاب و احضار تهدید ماجه بوده اند، به داد دانشگاهها نرسید، همراهی این پتانسیل عظیم را از دست خواهید داد.

در ادامه این دانشجویان ده مطالبه را برای نامزدان تصدی این پست می شمارند که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: زدودن فضای امنیتی دانشگاهها، بازگشت دانشجویان ستاره دار که از ادامه تحصیل محرومند، برخورد با جذب غیر اصولی و سلیقه ای و رانتی اعضای هیئت علمی، و جلوگیری از برخورد سلیقه ای با نشریات دانشجویی.

آنها در ادامه بدون نام بردن از منصور غلامی – که برخی اخبار حاکی از قطعی شدن او برای این پست است – از او به عنوان کسی که در دوران مدیریتش بدترین برخوردها را با دانشجویان داشته و روز دانشجو را به سخره گرفته نام برده و هشدار داده اند که طوری نشود که وزیری نالایق بلایی بر سر دانشگاهها بیاورد که آوار آن در دولت های دیگر نیز نتواند برداشته شود.