نامه محرمانه نیروی انتظامی و تاکید بر گفتگو به زبان فارسی با بومیان غیر فارس زبان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) فرماندهی انتظامی استان تهران در نامه محرمانه ای به موضوع استفاده از زبان فارسی در زمان خدمت رسانی مراکز انتظامی به شهروندان غیربومی تاکید کرده است.

اجبار به صحبت به زبان فارسی برای بومیانی که فارسی نمی دانند عین فاشیزم است.

رفتن به نوار ابزار