نامه دردناک یک جانباز و قهرمان مسابقات داخلی و بین المللی در رشته فوتسال از قم

یک ورزشکار جانباز قمی که بارها قهرمان مسابقات داخلی و بین المللی فوتسال شده است در نامه ای به خبرگزاری میکروفون نیوز با بیان اوضاع دردناک زندگی خود، خواستار کمک از سوی افراد توانا و خیر شده است.

به عین نامه این عزیز نیازمند و بسیار غیور و شریف توجه فرمایید:
باسلام بنده مهدی مولایاری متولد۱۳۶۴اهل قم متاهل ومستاجرهستم.

مدرک تحصیلی سیکل درمدرسه استثنایی تحصیل کردم.

ازسال۱۳۸۲عضوتیم ملی فوتسال جانبازان ومعلولین هستم و دارنده ۴مقام جهانی ۱_مدال نقره بازیهای کشورهای اسلامی درکشورعربستان در۲_مدال طلای بازیهای جهانی درکشورایتالیا۳_مدال برنزبازیهای جام جهانی درکشورفرانسه۴_مدال برنزبازیهای جام جهانی درکشورپرتقال این مقام هارابه ترتیب درسال های ۱۳۸۴_۱۳۹۰_۱۳۹۱_۱۳۹۶به دست آوردم وچندین مقام کشوری یک طلا دونقره ویک برنزکسب کردم.

متاهل ومستاجرهستم ویک فرزندپسردارم .

درآمدبنده ماهیانه یک ونیم میلیون هستش ماهیایه ۸۰۰هزارتومان قسط بانکی دارم ۴۰۰هزارتومان اجاره خانه میدم وهزینه های خوردوخوراک وهزینه های فرزندم به کنارمتاسفانه عاشورای سال ۹۷پسرم تشنج بدی کردوچندین باربیمارستان بستری کردم.

درحال حاضرتحدنظردکترهستش وقرص تشنج میخوره بخاطره اینکه چندماه درگیربیماری پسرم بودم مجبورشدم درآمدم روصرف هزینه های بیمارستان ودعواودکترش کنم چون مجبوربودم تادرآینده پسرم دیگه به مشکل برنخوره برای همین چندماه قسط های بانکیم معوق شده ونتوانستم بروزکنم کنم.

حتی مجبورشدم قرض هم کنم تاهزینه ای بیمارستان وغیره پسرم روهم بدهم نامه درخواست کمک به ارگانهایی مانندفدارسیون جانبازان ومعلولین وزارت ورزش وجوانان کشوربهزیستی استان قم تربیت بدنی استان قم رهبررئیس جمهورونماینده مجلس استان قم داده ام امامتاسفانه هیچ جوابی بهم ندادن درسازمان بهزیستی قم ازسن ۵سالگی پرونده دارم امامتاسفانه نه مستمری نه چیزی بهم ندادن الان هم میگن ماکاری نمیتونیم کنیم.

تنهاکاری که برام کردن یک کمک وعدیه اجاره خانه به مبلغ ۵میلیون تومان اونم به لطف مقام هایی که آوردم بهم دادن وسه موردکمک موردی درحد۳۰۰هزارتومان درسال هایی که پرونده داشتم بهم دادن همین بوده ازشمابزرگوارن خواهشمندبخاطره رضای خداوندبهم کمک کنیدتاشرمنده خانواده ام شرمنده طلبکارهام وشرمنده ضامن های بانکیم نشم .

مخلص وکوچیک شمابزرگواران مهدی مولایاری

شماره تماس۰۹۳۷۰۲۸۲۰۰۹

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار