میزبانی استانبول از ۵ هزار مسافر در ۷ ماه تحت برنامه سیاحت سفید

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) شهرداری استانبول طی برنامه ای ضمن میزبانی از 5 هزار نفر زیبایی های شهر را به 110 کشور جهان معرفی کرد.

شهرداری استانبول در 7 ماه نخست امسال از 5 هزار نفر از 110 کشور جهان طی برنامه «سیاحت سفید» این نهاد میزبانی و در این چارچوب زیبایی های استانبول را از نزدیک به مهمانان خارجی اش معرفی کرد.

یکی دیگر از اهداف این برنامه که از سال 1995 به همت شهرداری استانبول برگزار می شود، معرفی آخرین فعالیت ها و پروژه های این شهرداری است.

گفتنی است در برنامه امسال بوسنی و هرزگوین با 1105 شرکت کننده، در بین کشورهای خارجی بیشترین میزان مشارکت در این برنامه را داشته است.

حدود 105 هزار شهروند ترک نیز به همراه مهمانان خارجی در این برنامه شرکت داشته اند.

در این برنامه شرکت کنندگان فرصت بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی ترکیه مانند، موزه های مسجد سلطان احمد کاخ توپ قاپی و ایاصوفیه پیدا کردند.