موشک مافوق صوت/ ساخت مشترک روسیه و هند

موشک براهموس-2 در مرحله کارهای علمی-پژوهشی قرار دارد.

با استناد به گفته الکساندر ماکسیچف نماینده «براهموس آئرواسپیس»طراحی موشک مافوق صوت مشترک روسیه-هند به نام «براهموس-2»در مرحله کارهای علمی-پژوهشی کاربردی قرار دارد.

متخصص روسیه گفت:کارهای مربوط به موشک مافوق صوت در مراحل اولیه قرار دارد و متخصصان روسیه و هند در طراحی آن شرکت دارند.

در سال 2017 میلادی برای نخستین بار از طراحی مشترک موشک مافوق صوت از نوع موشک بالدار«براهموس» صحبت شد. در سال 2016 میلادی پراوین ماتخاک مدیر بازاریابی کارخانه اعلام نمود که سرعت موشک  6 ماخ خواهد بود(یک ماخ مساوی سرعت صوت است). به گفته وی کارهای ساخت در سال 2022 میلادی آغاز خواهند شد./ اسپوتنیک

رفتن به نوار ابزار