موج مخالفت با طرحهای فاشیستی بطحایی سبب استعفای وی شد؟!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دفتر سخنگوی دولت ایران خبر داده است:
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به دلیل شرکت در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داده است.
به دنبال استعفای بطحایی، رئیس جمهوری نیز موافقت کرده است.
سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش روز شنبه از طرف ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.

این در حالی است که به نظر می رسد استعفای بطحایی به بهانه شرکت در انتخابات مجلس در اصل تلاشی برای عبور آرام حکومت از کنار امواج مخالفتی بود که با طرح فاشیستی و ضد آموزشی بسندگی زبان فارسی در سراسر ایران راه افتاد.

رفتن به نوار ابزار