موج اعتراضات مردمی در ایران به سفر پاشینیان به تهران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، به دنبال سفر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به تهران در فردای سالروز فاجعه خوجالی موجی از اعتراض در صغحات اجتماعی براه افتاده است.

شدت این موج به حدی است که می توان گفت تاکنون مشابه آن در مخالفت با سفر یک مقام خارجی به ایران دیده نشده بود.

بسیاری از کاربران در صفحات اجتماعی سفر پاشینیان به تهران در فردای سالروز قتل عام خوجالی را محکوم کرده و از دیدار مقامات ایران و بخصوص رهبر ایران با پاشینیان ابراز خشم و تاسف کرده اند.

شعار نویسی بر روی دیوار ورزشگاه آرارات ارامنه در تبریز در مورد تعلق قره باع به آذربایجان.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار