موارد وسیع کودک آزاری در تهران/آزار جنسی بیش از همه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، شفاجو وکیل دادگستری در تهران گفته است :در مناطق حاشیه‌نشین کودک آزاری بیشتر رخ می‌دهد و بسیاری از کودکان قربانی آزار خانواده خود هستند.از سوی دیگر پلیس نمی‌داند باید چگونه وارد عمل شود. کودکان نمی‌دانند چگونه از خود مراقبت کنند و قانون نیز برای اثبات کودک آزاری موانعی پیش ‌پای سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گذارد.

وی ادامه داده است که در مناطقی همچون شهریار تهران، لب خط و دروازه غار، مناطق حاشیه‌ای و چهارراه‌های شهرهای بزرگ وضعیت کودکان بسیار بحرانی است. کودکان کار که در چهارراه‌ها دستفروشی می‌کنند در معرض کودک آزاری‌های بسیاری هستند در حالی که قانون از آنها حمایت چندانی نمی‌کند.

این وکیل دادگستری آزار جنسی کودکان را در ایران از مصادیق رایج کودک آزاری برشمرده و با اشاره به نارسائی قضایی در این رابطه می گوید:راه های اثبات کودک آزاری طبق قانون جاریه در ایران باید دو شاهد درآن لحظه حضور داشته باشند و یا در مورد کیفیت کودک آزاری شهادت بدهند و جزئیات را هم بدانند. راه دیگر این است که کودک را به پزشکی قانونی منتقل کنند که اگر آسیب به کودک وارد شده باشد نهایتا تا یک هفته قابل تشخیص است حتی در صورتی که برای اندام جنسی مشکلی رخ دهد تنها تا ۱۰ روز قابل تشخیص است؛ بنابراین در بحث کودک آزاری مراحل سختی برای اثبات آن وجود دارد علاوه بر این بحث روحی و روانی کودک نیز مطرح می‌شود که اغلب به آن بی‌توجه هستند.

وی بعنوان وکیل دادگستری در تهران بیان کرده است:قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سال‌هاست در مجلس در حال خاک خوردن است؛ قانونی که در آن کودک‌آزاری جرم تلقی شده است. این در حالی‌ست که برخی از نمایندگان معتقدند این مساله مغایر حقوق پدری است./ایلنا