مهلت فیفا به ایران برای لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز فشار فیفا سبب شد که در یکی از مسابقات بین‌المللی فوتبال تعدادی از تماشاگران زن به استادیوم راه پیدا کنند.

کارشناسان حقوق بشر فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) می‌خواهند برای رفع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها فشار به ایران را افزایش دهند. برای این منظور فیفا می‌خواهد برای ایران مهلت قانونی تعیین ‌کند./ خبر ورزشی

این پست نیز در دسترس است: faفارسی