مهدی فخیم زاده: کاندیداها گویی می خواهند رای مردم را بخرند

مهدی فخیم زاده کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر قبل و بعد از انقلاب که اثار متعددی در کارنامه خود دارد در خلال سخنرانی خود که در میان جمعی از بازیگران سخنرانی میکرد از نحوه عملکرد کاندیداها و وعده هایی که به مردم میدهدند انتقاد کرد.

این هنرمند تسینما اظهار کرد: کاندیداها طوری به مردم وعده خانه و یارانه میدهند، مثل اینکه میخواهند رای مردم را بخرند

 

رفتن به نوار ابزار