مهاجرت داخلی و خارجی به کدام استانهای ایران بیشتر است؟

استانهای البرز، سمنان، بوشهر و یزد بیشترین مهاجر را از دیگر استانها را داشته اند.

استانهای بوشهر،یزد، قم و تهران بیشترین مهاجر از خارج از کشور را داشته اند.

رفتن به نوار ابزار