مهاجرانی و ارمنستان محبوب!/ سعید نعیمی

منافع ملی،جمع برداری منافع تک تک شهروندان است و وحدت ملی جز با احترام به همه عناصر هویتی ایران حاصل نخواهد شد

🔵ملیونها ترک ایرانی دارای پیوندهای مشترک فرهنگی-مذهبی با جمهوری آذربایجان هستند ، این پیوندها باید در سیاست خارجی کشور منعکس گردد

🔵محبوب خواندن دولتی که ۲۰ درصد خاک آذربایجان را اشغال و یک ملیون ترک شیعه را آواره کرده،ناشی از ترک‌ستیزی و عدم درک صحیح از منافع ملی ایران است

🔵فقدان رقابت آزاد و شفاف در انتخابات ، موجب شده که افراد و جریانات ترک‌ستیز از مجازات مردمی – پاسخ “نه” بر سر صندوق – تا حدودی در امان باشند ولی دیر یا زود، این ستیزه‌گری موجب طرد آنها از سوی جامعه آذربایجان خواهند شد

🔵دولت ارمنستان در صورت دست شستن از اشغالگری باز هم همسایه محترم ما خواهد بود

🔵از منظر حقوق و نظام بین الملل باکو طرف حق ماجراست و دل دادن به دولت اشغالگر مخالفت با حقوق و صلح جهانی نیز می باشد

🔵مهاجرانی از طرفداران جدی حکومت جنایت پیشه اسد هم هستند لذا دلدادگی اش به حکومتی که در توحش به گرد پای اسد هم نمی رسد چندان غیرعادی نیست

🔵دولت آذربایجان هم باید با درک حساسیتهای ایران،در تعمیق سیاست حسن همجواری بکوشد.

سعید نعیمی

رفتن به نوارابزار