منتظری جنبش نه به حجاب اجباری را ”بچه گانه” خواند و گفت قانونا جرم است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در اولین واکنش رسمی به جنبش ”نه به حجاب اجباری” ، دادستان کل ایران می گوید که اینها کار ”بچه گانه ای” بود و این مسئله ”جزئی و غیر قابل توجه” است.

دادستان کل ایران درباره سؤالات خبرنگاران در خصوص وضعیت مدیران دوتابعیتی، سرگردانی مردم در فرودگاه و موضوع اعتراض به حجاب اجباری زنان در خیابان توضیحاتی را ارائه کرد.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در باره جنبش اعتراضی نه به حجاب اجباری گفته است: در مورد زنانی که در روزهای اخیر بدون روسری در برخی خیابانها حاضر شدهاند و تصاویر آنها نیز منتشر شده است، اظهار کرد: من این مساله را امری جزئی و غیر قابل توجه می دانم. در مجموعه 80 میلیونی کشور اکثر قریب به اتفاق زنان ما حجاب چادر دارند و یا حجاب درست دارند، در چنین وضعیتی آنها اجازه نمی دهند که حرکتی که مورد هدف دشمن است اجرا شود. این حرکت بچهگانه ای بود که دختر جوانی در جایی که عدهای در حال زندگی عادی خود هستند روسری خود را بردارد و بعضیها با ماموریتی که داشتند فیلم های آنها را در شبکه مجازی منتشر کنند.

وی افزود:‌ انتظار ما از خانمها این است که اگر اعتقاد به اسلام دارند شرع اسلام حجاب را واجب کرده است و اگر هم ندارند و مسلمان نیستند و یا اعتقاد ضعیفی به مبانی اسلامی دارند باید توجه داشته باشند کسی که خودش را ملتزم به جامعه مدنی می داند باید از قانونی که وضع شده تبعیت کند. ضمن اینکه کسی هم حق ندارد به زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد ورود کند.

منتظری بیان کرد: به نظرم کسانی که این کار را انجام دادهاند بیشتر از روی نادانی و تحریک احساسات بوده است که ممکن است القائاتی از خارج کشور نیز داشته باشند. اکثریت مردم ما مسلمان و متلزم به احکام هستند. این حرکات تاثیر چندانی ندارد و ضمن اینکه اگر کسی با بی حجابی در خیابان حرکت کند به موجب قانون مرتکب جرم شده و میتواند تحت تعقیب قرار گیرد، البته اعتقاد ما این است که پیش از مجازات باید هدایت کنیم و این افراد قبل از آن باید متنبه شوند و باید در راستای اقدامات پیشگیرانه حرکت کنیم.

دادستان کل ایران همچنین در پاسخ به سوالی در مورد مدیر نفتی فراری اظهار کرد ما از دستگاههای اجرایی درخواست داریم پیش از آنکه جرمی واقع شود و فردی بخواهد از کشور فرار کند، مانع بروز چنین حوادثی شوند.

دادستان کل ایران اظهار کرد: طبیعی است در هر دستگاهی افراد ناصالحی مرتکب جرائمی شوند و اگر دستگاهها نظارت خود را تقویت کنند در کاهش جرم تاثیرگذار است. فردی مبالغ کلانی را مورد سوءاستفاده قرار داده است و این نشان می دهد که بستر مستعدی برای این کار وجود داشته و بعد از اینکه فرار کرده آقایان متوجه شده اند. ما فعلا نمی خواهیم در این زمینه نظر قطعی بدهیم، اما این مورد رخ دادهاست.

وی در مورد موضوع مدیران دوتابعیتی نیز اظهار کرد: ما نسبت به این موضوع حساس هستیم و از وزارت اطلاعات خواستهایم لیست را برای ما بفرستند که متاسفانه تا به حال پاسخ لازم را از دستگاههای اطلاعاتی نگرفتهایم، اما آنها نیز تلاش دارند زیرا میدانیم دستیابی به دو تابعیتیها کار مشکلی است. انتظار ما از دستگاههای اطلاعاتی و وزارت اطلاعات این است که تمام توان خود را در این زمینه و شناختن دو تابعیتیها به کار بگیرند و همینطور وضعیت آنهایی که معرفی کردهایم را به ما اعلام کنند.

منتظری  در مورد بی برنامهگیها و سرگردانی مردم در فرودگاه امام خمینی گفت: من به معاون مربوطه تاکید کردم که این مسئله هواپیماها را پیگیری کند، ضمن این که این موضوع از قبل مورد بررسی ما قرار گرفته بود و متاسفانه هواپیمایی ها در حق مسافران اجحاف می کنند و این مسئله باید ساماندهی شود. از مدیران هواپیمایی می خواهیم وضعیت نابسامان هواپیمایی را سامان دهند.

وی اضافه کرد: موضوع دفاع از حقوق عمومی را باید به صورت جدی در نظر داشته باشیم و وظیفه داریم در خدمت مردم باشیم.

وی در مورد عملکرد دادستانهای شهرهای مختلف و اینکه آیا این افراد مورد ارزیابی قرار میگیرند، گفت: ما بر مجموعه دادسراها و دادستانی ها نظارت سیستمی و میدانی داریم و همینطور سامانهای در دادستانی کل کشور ایجاد شده که همه شهروندان می توانند اگر شکایتی دارند از این طریق منتقل کنند.

منتظری در مورد سرانجام پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز که پیش از این گفته بود برخی از خانواده مسئولان در این مورد نقش دارند گفت: در مورد اسامی این افراد تا زمانی که جرمشان قطعی نشده باشد مجاز به اعلام نیستیم. نکته ای که در این زمینه وجود دارد بحث قاچاق کاملا پیچیده است و اطلاعاتی داریم که نشان می دهد عواملی دست دارند این حجم از کالا بدون دخالت افرادی نمیتواند صورت بگیرد آنچه که در مورد سرانجام این موضوع میتوانم بگویم این است که پیگیر هستیم و هنوز به نتیجه مملوس نرسیدهایم که به بخواهیم اسامی را اعلام کنیم. اگر روزی که فکر نمیکنم خیلی طولانی باشد قطعا رسیدگیهای لازم انجام خواهد شد.

وی افزود:‌ در زمینه موضوع قاچاق کالا و ارز مردم باید توجه بیشتری داشته باشند و سعی کنند که از کالاهای داخلی استفاده کنند و هم اینکه اطلاعاتی را که داراند در اختیار مقامات مسئول بگذارند یکی از مهمترین راههایی که مسولین می توانند برخورد کنند داشتن اطلاعات است.

دادستان کل ایران در مورد رونمایی از سامانه آموزش ضابطین اظهار کرد: ما از نظر قانونی وظیفه داریم که به ضابطان آموزش بدهیم و این مسئله به عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است. براداران ما در نیروی انتظامی سامانهای را فراهم کردهاند و بحثهایی انجام شده که توانستیم این تعامل را ارتقا دهیم و بتوانیم برای آموزش نیروهای انتظامی به عنوان ضابط اقدام کنیم.