مناطق ویژه در برلین برای فروش مواد مخدر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا) مدیر جدید پارک گلریتزا برلین با ترسیم خطوط صورتی در مناطقی از این پارک، بخش‌هایی ویژه برای فروشندگان مواد مخدر در نظر گرفته است.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *