ممنوعیت تدریس انگلیسی در دوره ابتدایی/فارسی گرایی٬ اسلام گرایی و انزوای بیشتر جهانی ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرده است که تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ممنوع است و این دوره تنها برای ”تقویت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اسلامی” است.

 مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ایران گفته است: «تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیررسمی ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد».

 دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ایران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزوده است: «برنامه آموزش و پرورش در دوره ابتدایی تقویت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اسلامی دانش آموزان است و آموزش زبان‌های خارجی در دوره ابتدایی به هیچ عنوان توصیه نشده است و آموزش این زبان از دوره اول دبیرستان قابل اجراست».

به نظر می رسد این حرکت در راستای سیاست ”خودانزوایی” است که حکومت ایران سالهاست به عنوان سیاست اصلی اش پیگیری می کند. اغلب شهروندان ایران به دلیل عدم تسلط کامل بر زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری غیر از فارسی، تنها از دریچه زبان فارسی به دنیا می نگرند. علاوه بر انگلیسی در ایران اجازه تدریس زبان مادری غیرفارس زبان نیز داده نمی شود.

بیش از ۷۰ درصد شهروندان ایران غیرفارس زبان هستند، این را حمیدرضا حاج بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت ایران، در اواخر آبان سال ۱۳۸۸ گفته بود. از همین لحاظ نیز شهروندان غیرفارس زبانان از جمله اکثریت ترکها در ایران از ارتباط مناسب با همسایگان هم زبانشان نیز باز مانده و همین نیز سبب هر چه بیشتر تک صدا شدن ایران و اتکا به زبان فارسی شده است.

سانسور و فیلتر رسانه های بین المللی در ایران، و سخت گیری بر مسافرت های خارج از ایران، نیز از جمله عواملی است که بر انزوا و تبدیل این کشور به زندانی برای شهروندانش افزوده است.