معاملات پشت پرده برخی از نمایندگان مجلس با مقامات رژیم!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) نمایندگان مجلس ایران که اکثریت مطلق آنها ریشه های ولایی دارند از  طریق انجام معاملات پشت پرده فقط تبدیل به کارچاق کن اعضا رژیم جمهوری اسلامی ایران از صدر تا ذیل شده اند.
در همین رابطه محمدرضا خباز نماینده چهار دوره مجلس که خود یکی از همین قماش است برای تطهیر خود دست پیش گرفته و گفته است:
آپارتمان می‌گیرند تا استیضاح نکنند!
از وزرا خواسته‌اند تا امتیاز معدن به فرزند و دامادشان بدهند!
باج می گیرند تا به ماندن فلان مدیر در سمتش کمک کنند!
نماینده گفت همسرم عضو هیات علمی شود تا امضای استیضاح را پس بگیرم.

البته وی نگفته است که همین نماینده ها و یا خود وی چند بار برای نیروهای سپاه و اطلاعاتی و یا اعضای بیت رهبری کارچاق کنی کرده اند.