مشاور خامنه ای: مردم خواستار فیلترینگ تلگرام هستند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،محمدعلی آسودی مشاور رهبر ایران  در سپاه پاسداران ادعا کرده است مردم تقاضا دارند روند فیلترینگ تلگرام ادامه پیدا کند.
در جریان  تظاهرات های ضدحکومتی در روزهای جاری در ایران،شبکه اجتماعی تلگرام  توسط وزارت ارتباطات فیلتر شد.
آسودی اضافه کرده است در تظاهرات های روزهای جاری فیلترینگ تلگرام به گفته او” آبی بر آتش آشوب و اغتشاش ریخت.”
او خاطرنشان کرده است در نماز‌های جمعه روز 15 دی در سراسر ایران مردم تقاضا داشتند که روند فیلترینگ تلگرام باید ادامه پیدا کند.
وی همچنین ادامه داده است  تمام شبکه‌ها، ماهواره‌ها، مجموعه فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و پول‌های آمریکایی‌ها در سال 88 پای کار آورده شد، اما زورشان به مردم ایران نرسید.
در سال 1388 مردم ایران و مخصوصا ساکنین شهر تهران در اعتراض به نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری تظاهرات سراسری برگزار کردند.